top of page

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ
ดูแลซ่อมบำรุง อัพเดท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายวัน

รายเดือน

รายปี

AClick Service

Fixing a Computer
Computer Board
Building a Computer
Computer Circuit Board

จากประสบการณ์กว่า10 ปี
 

ในการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเซอร์วิสให้กับองค์กรต่างๆทำให้เรามีประสบการณ์ ได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆทั้งคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ และอุกรณ์ไอทีอื่นๆลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เราจะแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างถูกต้อง

bottom of page